Joensuu, 24. syyskuuta 2020. Digitaalisen oppimisen ja työvoiman kehittämisen edelläkävijä Valamis on julkaissut “Oppimisen ja osaamisen kehittämisen tila organisaatioissa 2020” -markkinatutkimuksen tulokset. Tutkimukseen osallistui yli 3000 henkilöä työntekijöistä johtajiin. Tutkimus kattoi yli 20 eri toimialaa, ja se toteutettiin Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Alankomaissa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa.

Valamis toteutti “Oppimisen ja osaamisen kehittämisen tila organisaatioissa” -markkinatutkimuksen nyt toista kertaa. Tutkimuksessa kerättiin globaalisti tietoa oppimisen painopisteistä, haasteista, käyttäytymismalleista, asenteista ja osaamisen kehittämiseen käytettävistä teknologioista. Lisäksi kysyttiin, kuinka COVID-19 on vaikuttanut oppimiseen organisaatioissa.

Oppimisen ja kehittämisen merkitys työvoimalle

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että noin 93% vastaajista maailmanlaajuisesti uskoo tietojen ja taitojen päivittämisen olevan tärkeää organisaation menestykselle. Yli 50% johtajista näkee taitojen kehittämisen erittäin tärkeänä tekijänä organisaation tulevaisuuden menestyksessä. Oppimisen ja kehittämisen merkitys on tunnistettu kaikissa tutkimuksessa mukana olevissa maissa. Yli 74% vastaajista uskoo organisaatioidensa aktiivisesti kannustavan työvoimaa kehittämään taitojaan. Lähes 56%:lla vastaajista kertoo, että heidän organisaatiossaan on nimetty henkilö tai tiimi, joka vastaa oppimisesta ja kehityksestä.

Aika oppia

Huolimatta maailmanlaajuisesti tunnistetusta oppimisen ja kehityksen tärkeydestä, jo toisena peräkkäisenä vuonna organisaatioiden suurin oppimisen ja kehityksen haaste on ajanpuute. 48% vastaajista piti ajanpuutetta oppimisen ja kehityksen suurimpana haasteena. Mielenkiintoista on, että kaikista tutkimukseen vastanneista yleisimmin digitaalisia oppimisympäristöjä käyttävät johtajat: lähes 30% johtajista kertoi käyttävänsä digitaalista oppimisympäristöä päivittäin.

Työkaluja yrityksen oppimiseen

25% vastaajista mainitsee, että oikeiden työkalujen puuttuminen on yksi oppimisen ja osaamisen kehittämisen kolmesta merkittävimmistä haasteesta. Noin 15% vastaajista huomauttaa, että heidän organisaatiossaan ei ole käytössä digitaalista oppimisympäristöä.

Alankomaissa käytetään tutkimuksen mukaan eniten digitaalisia oppimisympäristöjä: 24%:lla on käytössä LMS (Learning Managements System) ja 20 %:lla LXP tai LEP (Learning Experience Platform).

Vastaavasti Yhdysvalloissa (28%), Isossa-Britanniassa (29%) ja Saksassa (28%) osallistutaan eniten verkkokursseille tai avoimille verkkokursseille (MOOC, Massive Open Online Course). Suomessa on eniten (18%) vastaajia, joiden mielestä heidän organisaatiossaan ei ole digitaalisia oppimisvälineitä.

COVID-19 ja L&D

Maailmanlaajuisesti tutkimuksen mukaan noin 70% johtajista kertoo arvostavansa digitaalista oppimista ja kehitystä enemmän COVID-19:n ansiosta. Yli 67% kaikista kyselyyn osallistujista uskoo, että digitaalinen oppiminen ja kehittäminen voivat auttaa minimoimaan tulevien tapahtumien shokki- ja stressitekijöiden vaikutukset.

“Vuosi 2020 on ollut haastava vuosi monille organisaatioille ja yksityishenkilöille ympäri maailmaa. Oppimisen ja kehityksen tilaa koskevassa maailmanlaajuisessa tutkimuksessamme korostetaan johdon kansainvälisesti kasvavaa tunnustusta siitä, että L&D on kriittinen tekijä organisaatioiden menestykselle ja että oikeilla työkaluilla organisaatiot voivat sopeutua ja uudelleen kouluttautua odottamattomien tapahtumien edessä,” – Janne Hietala, Chief Visionary Officer, Valamis

Lataa infografiikka, jossa yhdistyvät kansallisten tutkimusten keskeiset tulokset täältä.

* Huomaa, että tutkimustulokset ovat englanniksi.

 

Lisätietoja

Janne Hietala

Chief Visionary Officer

janne.hietala@valamis.com

 

Valamis lyhyesti
Valamis on kansainvälisesti kasvava digitaaliseen oppimiseen ja työvoiman kehittämiseen erikoistunut yritys. Valamiksen oppimisteknologia auttaa asiakkaita kehittämään työvoiman osaamista tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Yrityksen asiakkaita ovat suuret organisaatiot erityisesti finanssialalla, tuotantoteollisuudessa ja asiantuntijapalveluissa. Valamiksen pääkonttori sijaitsee Joensuussa, ja Suomen lisäksi sillä on toimipisteitä Yhdysvalloissa, Englannissa, Saksassa, Alankomaissa, Venäjällä ja Intiassa.